กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 13 พ.ย.60 เวลา 12.10 น. ถึง 14.30 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 13 พ.ย.60 เวลา 12.10 น. ถึง 14.30 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 13 พ.ย.60 เวลา 12.10 น. ถึง 14.30 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 13 พ.ย.60 เวลา 12.10 น. ถึง 14.30 น.

เพื่อซ่อมท่อแตกรั่ว PVC ขนาด 200 มม.บริเวณปากซอยศาลายา 3

พื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ตั้งแต่ธนาคารธนชาติ หมู่บ้านมัณฑนา ถึงที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล

เลื่อนขึ้นข้างบน