กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 12 พ.ย.60 เวลา 15.20 น. ถึง 17.20 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 12 พ.ย.60 เวลา 15.20 น. ถึง 17.20 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 12 พ.ย.60 เวลา 15.20 น. ถึง 17.20 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 12 พ.ย.60 เวลา 15.20 น. ถึง 17.20 น.

เพื่อซ่อมท่อแตกรั่ว ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่บ้านวีอาร์แฟคตอรี่

พื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ หมู่บ้านวีอาร์แฟคตอรี่แลนด์

เลื่อนขึ้นข้างบน