แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจก่อนถึงเดอะบัวรีสอร์ท ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจก่อนถึงเดอะบัวรีสอร์ท ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแก้วตาดวงใจก่อนถึงเดอะบัวรีสอร์ท ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวสาเหตุท่อส่งน้ำ PE ขนาด 400 มม. แตกรั่วบริเวณแก้วตาดวงใจก่อนถึงเดอะบัวรีสอร์ท ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลตั้งแต่แยกหนองเสือสายใหม่ถึงอ.ท่ามะกาทั้งหมดและต.ท่าผา(บางส่วน) อ.บ้านโป่ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ กปภ.สาขาท่ามะกาจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด กปภ.สาขาท่ามะกา 034-541043

เลื่อนขึ้นข้างบน