ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เรื่อง การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เรื่อง การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง  เรื่อง  การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

เรื่อง การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

เนื่องจากปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ได้ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง บริเวณคลองหาดส้มแป้น ซึ่งมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนเข้าข่ายภาวะวิกฤติ จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองไม่สามารถนำน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังการผลิต โดยจากเดิมกำลังการผลิต 500 ลบ.ม./ชม. ล่าสุดขณะนี้ (7 เมษายน 2553) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองสามารถผลิตน้ำได้เพียง 200 ลบ.ม./ชม. ส่งผลให้แรงดันน้ำลดลง เป็นสาเหตุให้น้ำประปาในเขตพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ไหลอ่อน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริเวณพื้นที่สูงอาจจะไม่ไหลได้ในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7781-1192

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน