การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวสนทนายามเช้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวสนทนายามเช้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวสนทนายามเช้า

เมื่อเวลา ประมาณ 10.00 . ของวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมการประปาฯ ผู้จัดการ และพนักงาน ได้ร่วมกันสนทนายามเช้าเพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกันเนื่องจากผู้จัดการคจิต เหมาคม ได้ย้ายมาประจำการ ณ การประปาฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เราพนักงานทั้งหมด ได้ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีโดยการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับผู้จัดการด้วยความดีใจยิ่ง และจากนั้นได้ร่วมพบปะพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ ในธุรกิจการประปา เพื่อสร้างธุรกิจด้านสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและประสบผลสำเร็จร่วมกันต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน