กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"

กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อม หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค" ในหลักสูตร "แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิตน้ำประปาอย่างมืออาชีพในโครงการ " ใส่ใจผู้บริโภค " ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเหมืองจี้

เลื่อนขึ้นข้างบน