กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค”

กปภ.สาขาหนองไผ่  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR  “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค”

วันที่ 14 กันยายน 2560โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ พร้อมด้วย นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ และทึมงาน งานประชาสัมพันธ์ กปภ..10 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR " โครงการใส่ใจผู้บริโภค" โดยเชิญหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองไผ่, อบต.หนองไผ่ และอบต.กองทูล เข้าร่วมจัดอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ณ แรงต่ำแม่ข่ายการประปส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ เพื่อให้นำความรู้ความเข้าใจในการอบรมในครั้งนี้ไปดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกลักษณะ ผลิตน้ำได้อย่างสะอาดตามมาตรฐานสากล 

เลื่อนขึ้นข้างบน