กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560

กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13กันยายน2560  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  หมู่ 7 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน การตรวจสอบคุณภาพน้ำเช่นสารเจือปนหรือโลหะหนัก เป็นต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน