กปภ.สาขาท่าตะโก ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่าตะโก ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560

กปภ.สาขาท่าตะโก ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคปี 2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล ให้คำแนะนำในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้กับบุคลากรและคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และได้เข้าดูกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1 และ ม.13 .พนมรอก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำเพิ่มเติมให้ได้คุณภาพ และตอบข้อซักถาม ให้บุคลากร ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน