กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2560

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.3 ออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์" ประจำเดือน กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ในการนี้เพื่อเป็นการออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอติดตั้งน้ำประปา โดยกิจกรรมภายในบูธ มีการแจกเอกสารความรู้ ของรางวัล ได้แก่ หมวก แก้วน้ำสมุดโน้ต ถุงผ้าตราสัญลักษณ์ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และจัดกิจกรรม แจกฟรีต้นดาวเรืองให้กับชาวแหลมใหญ่ จำนวน 99 ต้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน