การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วบริเวณหมู่บ้านธารทิพย์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อลดน้ำสูญเสียแก่กปภ. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 12.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน