กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางผ่องฉวี แก้วคชสาร หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 300 ขวด ให้กับสำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม

เลื่อนขึ้นข้างบน