กปภ.สาขาในสังกัดกปภ.เขต 10 ส่งมอบกระสอบสารส้มเปล่า แก่กรมทหารพรานที่ 35 เพื่อนำไปก่อสร้างฝายแบบมีชีวิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาในสังกัดกปภ.เขต 10 ส่งมอบกระสอบสารส้มเปล่า แก่กรมทหารพรานที่ 35 เพื่อนำไปก่อสร้างฝายแบบมีชีวิต

กปภ.สาขาในสังกัดกปภ.เขต 10 ส่งมอบกระสอบสารส้มเปล่า แก่กรมทหารพรานที่ 35 เพื่อนำไปก่อสร้างฝายแบบมีชีวิต

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น.นายสมชัย ทุมมณี ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร เป็นตัวแทน กปภ.สาขาในสังกัด เขต 10 ส่งมอบกระสอบสารส้มเปล่า ให้แก่กรมทหารพรานที่ 35 โดย พ.อ.ธนกฤติ สุขเกิด ผบ.กรม ทพ.35 มอบหมายให้ ร.ท.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ น.ฝกร.กรม ทพ.35 เป็นผู้แทนรับมอบกระสอบสารส้มเปล่าจำนวน 3,725 ถุง เพื่อนำไปใช้บรรจุทรายในการสร้างฝายแบบมีชีวิต ณ บ้านเพชรนิยม ม.2 ต.สักงาม อ.คลองลานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลื่อนขึ้นข้างบน