กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐) นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสนี้ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดย กปภ.สาขาสมุทรสงครามและ กปภ.ข.๓ นำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ของมูลของ กปภ. พร้อมกันนี้ได้ร่วมสนับสนุนต้นดาวเรืองเพื่อให้ประชาชนปลูกในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับชาวแหลมใหญ่ จำนวน 99 ต้น ทั้งนี้ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมให้บริการด้านต่างให้แก่ประชาชน อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ, สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

 

 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน