กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากมีการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา DI ขนาด ๖๐๐ มม. บริเวณชลประทานอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗ ชลบุรี–มาบตาพุด ตอน ๑–๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. โดยส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.      จากถนนสุขุมวิท-พัทยา ตั้งแต่พัทยากลาง ลงมาถึง แยกพัทยาสาย ๒ (ฝั่งซ้ายทั้งหมด)

๒.      จากถนนสุขุมวิท-พัทยา ตั้งแต่พัทยาใต้ ลงมาถึง แยกวัดชัยมงคล (ฝั่งขวาทั้งหมด)

๓.      ถนนพัทยาสาย ๒ ตั้งแต่แยกพัทยากลาง ถึง แยกวัดชัยมงคล (ทั้งหมด)

๔.      ถนนพัทยาสาย ๓ ตั้งแต่แยกพัทยากลาง ถึง แยกพัทยาใต้ (ทั้งหมด)

๕.      ถนนวอร์คกิ้งสตรีท

๖.      ซอยบัวขาว

๗.      ตั้งแต่ตลาดหนองปรือ - มิตรกมล ถึง ถนนสุขุมวิท (ซอยสยามคันทรีคลับ)         

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน