กปภ.สาขาเพชรบูรณ์จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ นำโดย นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในบ้านของประชาชนและชุมชน โดยการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านให้ถูกสุขอนามัย ณ ถนนคลองสานพัฒนา ,ถนนพี่น้องพัฒนา ต.ในเมือง อ.  เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากมีการแจ้งน้ำไหลเบาผิดปกติมาหลายวันรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการดูแลระบบประปาภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอและแนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างถูกวิธี รู้คุณค่า 

เลื่อนขึ้นข้างบน