การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC.400 มม. ที่แตกชำรุด บริเวณข้างร้านยนตรการ คาร์แคร์ ม.4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

- ตำบลคลงขุด (ฝั่งซ้ายเข้าเมือง) ตั้งแต่สายแยกกองร้อย ถึง สะพานตายาย

- ตำบลพิมาน

-ตำบลควนขัน

- ตำบลเจ๊ะบิลัง

- ตำบลตันหยงโป

หากดำเนินการซ่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบจ่ายน้ำประปาในทันที

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน