กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2560

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย  จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2560

                  ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2560 นำโดย นายยรรยงค์ ไวโหม่ง ผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามงานในสายงานต่างๆ พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง แบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มเติมองค์ความรู้ร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน