การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการเติมใจให้กัน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการเติมใจให้กัน ณ บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยได้ให้คำแนะนำการใช้น้ำประปา รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา สำรวจปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่สูงและความพึงพอใจในการให้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน