กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับกปภ.สาขาปากช่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับกปภ.สาขาปากช่อง

กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับกปภ.สาขาปากช่อง

เมื่อวันที่ ๗-๘ กันยายน 2560 กปภ.สาขารังสิต() นำโดยนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผ..ผอ.กปภ..๒ รก.ผจก.กปภ.()สาขารังสิต ได้ให้การต้อนรับ นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผจก.กปภ.สาขาปากช่อง พร้อมพนักงานในสังกัด เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน