กปภ.สาขาแหลมฉบัง ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผจก.กปภ.สาขาแหลมฉบัง  นางจุไรลักษณ์ เชี้ยบุญคณา หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานบริการฯ ได้เข้าพบผู้ประกอบการโรงงานที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้  โดยให้คำแนะนำและเชิญชวนให้ใช้น้ำประปาแทนการใช้น้ำบ่อ เนื่องจาก น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการใช้งานเหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจและจะนำไปพิจารณาเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ประปาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน