กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 17.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อ(ฉุกเฉิน) AC ขนาด 200 มม.ตรงข้ามอนามัยน้ำพุ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 17.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อ(ฉุกเฉิน) AC ขนาด 200 มม.ตรงข้ามอนามัยน้ำพุ

กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 17.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อ(ฉุกเฉิน) AC ขนาด 200 มม.ตรงข้ามอนามัยน้ำพุ

กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา ปัจจุบัน - 17.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อ(ฉุกเฉิน) AC ขนาด 200 มม.ตรงข้ามอนามัยน้ำพุ ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง

จ.อุทัยธานี  ส่งผลให้น้ำหยุดไหลบริเวณ ริมถนน 333 จากแยกอนามัยหนองสรวง ไปถึงตลาดทุ่งนา , ม.4,ม.5 ต.หนองสรวง , ริมถนน 2074 จากสี่แยกโรงสีใหม่ ไปถึงหน่วยบริการน้ำพุ ,

ม.1, ม.6 , ม.7 ต.ทุ่งโพ , ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และ กปภ.สาขาอุทัยธานี จักเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

เลื่อนขึ้นข้างบน