กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE)

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE)

          วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางสาวกมลพัชร  ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE) บริเวณ ม.8 , ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี Mr.Quick care ออกบริการตรวจสอบหาท่อแตกชำรุด,ซ่อมแซมท่อแตก/ท่อรั่ว,อุปกรณ์ประปาและระบบประปาภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง(ในส่วนท่อภายในผู้ใช้น้ำจัดซื้ออุปกรณ์เอง),บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาภายในอาคารและเป็นการพบปะประชาชนเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

เลื่อนขึ้นข้างบน