กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มให้อบต.เกาะลอยบางหัก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มให้อบต.เกาะลอยบางหัก

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มให้อบต.เกาะลอยบางหัก

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยนางรัตนา ไมตรี หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เป็นตัวแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้อบต.เกาะลอยบางหัก เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ "จักรยานสานรักษ์" ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 . หน้าอบต.เกาะลอยบางหัก

เลื่อนขึ้นข้างบน