การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2560

                        ในช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ 12 สิงหาคม 2560) เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  โดยนายเสริม หึกขุนทด ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นายกมล ศรีวงษ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560"ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองขอนแก่นโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธี 

เลื่อนขึ้นข้างบน