กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาลำปาง   ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    พระบรมราชินีนาถ   ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๘๕   พรรษา  ๑๒  สิงหาคม   ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่   ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  นำโดย นายอนุชา  ศิริบวรเดช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง  นายวิชาญ  พรมมา  ผู้ช่วยผู้จัดการ ฯพร้อมด้วยหัวหน้างาน   และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   จะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที    น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง

        นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์  ภาพ:ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน