กปภ.สาขาเขาชัยสน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเขาชัยสน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาเขาชัยสน  เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นายสมเดช เหล็มเล๊าะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้มีการถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

เลื่อนขึ้นข้างบน