กปภ.สาขาเกาะคาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเกาะคาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

กปภ.สาขาเกาะคาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายไกรสร วีระชนม์ ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์  เปี้ยอุด พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดและงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9

เลื่อนขึ้นข้างบน