กปภ.สาขาตราด ได้ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมปลูกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตราด ได้ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมปลูกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาตราด ได้ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมปลูกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 . การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.สาขาตราด) ได้ร่วมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมปลูกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เลื่อนขึ้นข้างบน