กปภ.สาขาตราดได้จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตราดได้จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาตราดได้จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 . การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.สาขาตราด) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกสำนักงาน ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสะอาด สวยงาม น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำที่มาติดต่อที่กปภ.สาขาตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน