กปภ.ข.๑ ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.๑ ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

กปภ.ข.๑ ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

     เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (กปภ.ข.๑) นำโดยนางสาวกุลดา ศรีญาณลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๑ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนุรักษ์ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมกับมอบต้นกล้าโกงกางให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมกว่า ๓๐ หน่วยงาน ณ พื้นที่ป่าชายเลน สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๑

เลื่อนขึ้นข้างบน