การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 85 ปีและบำเพ็ญกุศลปล่อยปลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 85 ปีและบำเพ็ญกุศลปล่อยปลา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 85 ปีและบำเพ็ญกุศลปล่อยปลา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา โดยนายรัตนัย แสงสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางงามพิศ โดดเครือ หัวหน้างานอำนวยการ นายธนเดช แสงเฮงธนสาร หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานในสังกัด กับบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด และอบต.วังตะเคียน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 85 ปีและบำเพ็ญกุศลปล่อยปลา พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ. ณ วัดแพรก ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน