การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ในโครงการจันทบุรี ปลูก ๓ ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ในโครงการจันทบุรี ปลูก ๓ ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี   เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน  ในโครงการจันทบุรี ปลูก ๓ ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี นำโดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการกปภ.สาขาจันทบุรี ,นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาจันทบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จันทบุรีปลูก ๓ ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ป่าชายเลน บ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ ๒ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยในครั้งนี้ กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน....

เลื่อนขึ้นข้างบน