วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. กปภ.สาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. กปภ.สาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. กปภ.สาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้ นายสิทธิไกร ไชยสาร หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560 กิจกรรมดังกล่าวได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งการใช้น้ำประปา ณ อาคารเรียนรู้9101 หมู่ 1 บ้านป่าแดง ได้ผู้ใช้น้ำจำนวน 15 ราย การออกโครงการครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน