กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวด

กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวด

                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาขลุง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวด จำนวน 180 ขวด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เพื่อใช้ในโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "หนึ่งต้นร้อยใจ ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน