กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2560

กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560  เวลา 08.00 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  นำโดยนายธราเทพ ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2560  เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการ แจ้งพนักงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาโดยให้เร่งหาผู้ใช้น้ำเพิ่มและลดระบบน้ำสูญเสียให้น้อยที่สุดเพื่อให้ปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เน้นย้ำว่าองค์กรจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนฉะนั้นจึงต้องช่วยกันทำงานให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนองค์กรคือบ้านของเรา และต้องปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามระเบียบ กปภ. อย่างเคร่งครัด และได้มอบนโยบายการบริการให้พนักงานทุกคนช่วยกันให้การต้อนรับทักทายแก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการด้วยรอยยิ้มที่สดใส เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจแก่คุณภาพและบริการ รวมถึงขอความร่วมมือทุกๆสายงานให้ทำกิจกรรม 5 ส. สำหรับการจัดระเบียบห้องทำงานให้น่าอยู่เป็นสัดส่วนง่าย สะดวกและง่ายต่อการค้นหาเอกสาร                

เลื่อนขึ้นข้างบน