ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2560

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2560

เมื่อวันพุธที่  27  กรกฎาคม  2560 เวลา 14:00น. ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายสุรชัย  เชื้อแพ่ง  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ , นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง , นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การเพิ่มผู้ใช้น้ำ การเพิ่มน้ำจำหน่าย และการลดน้ำสูญเสีย พร้อมกันนี้ท่าน ผอ.กปภ.เขต1 ยังได้ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับพนักงานใน กปภ.สาขาแหลมฉบังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน