ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จะดำเนินการตัดประสานท่อ s ⌀ ๓๐๐ มม. ให้กับ สำนักงานกองทุนไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณหน้าอาคารเลขที่ ๙๙ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในคืนวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๒.๐๐ น. ของเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ ถ.สุขุมวิท(แยกPMY ถึง แยกเนินสำลี), ชุมชนกรอกยายชา, ชุมชนวัดโขดหินและ ถ.โขดหิน-เขาไผ่ น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาน้ำจะไม่ไหลในทันที ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรอง น้ำประปาไว้ใช้

     หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุเคราะห์ความประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน