กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา อำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา อำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2560

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา อำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2560

             วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางสาวกมลพัชร  ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา อำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล และเป็นการร่วมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานของไทย พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด มาบริการประชาชน นักเรียน ที่มาร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน