กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ณ ตำบลศิลา ประจำเดือนพ.ค.60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ณ ตำบลศิลา ประจำเดือนพ.ค.60

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ณ ตำบลศิลา ประจำเดือนพ.ค.60

ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือนพ.ค.60

............................

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ ณ ศาลากลางหมู่1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีงานจัดเก็บรายได้ 3 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย2 และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมให้บริการในครั้งนี้ โดยได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน บริการตรวจสอบท่อประปาและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน รวมถึงดำเนินการระบายตะกอนท่อดับเพลิงตามเส้นท่อ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจากบ้านศิลาหมู่28,18และ1 ช่วยประสานงานประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการออกหน่วยในครั้งนี้ รวมทั้งงานอำนวยการ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย1 งานจัดเก็บรายได้1,2,และงานผลิต ได้ให้การสนับสนุนการบริการด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ กปภ. " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน