กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ เทศบาลอำเภอพระยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ เทศบาลอำเภอพระยืน

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ เทศบาลอำเภอพระยืน

ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือนพ.ค.60 (พื้นที่อ.พระยืน)

............................

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการนำรถ PWA Mobile Service ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ ณ ศาลากลางหมู่1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีงานจัดเก็บรายได้ 1 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย1 และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมให้บริการในครั้งนี้ โดยได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน บริการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน บริการทีมช่างจากงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย1 แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาระบบท่อภายในบ้าน รวมถึงดำเนินการระบายตะกอนท่อดับเพลิงตามเส้นท่อดับเพลิง ทีม QCจากงานจัดเก็บรายได้1 ตรวจสอบการจดเลขมาตร ในการนี้ได้มอบหลอดใส่ใบแจ้งหนี้น้ำประปาสำหรับติดหน้าบ้านให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประสานงานประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการออกหน่วยในครั้งนี้ รวมทั้งงานอำนวยการ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย2 งานจัดเก็บรายได้2,3 และงานผลิต ได้ให้การสนับสนุนการบริการด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ กปภ. " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

 งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน