กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบ้านดอนบมประจำเดือนพ.ค.60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบ้านดอนบมประจำเดือนพ.ค.60

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบ้านดอนบมประจำเดือนพ.ค.60

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560) เวลา09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่นได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการออกหน่วยนอกสถานที่ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีงานจัดเก็บรายได้ 2 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย2 และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน บริการตรวจสอบซ่อมแซมท่อประปาและระบบจ่ายน้ำภายนอกบ้านฟรีค่าแรง รวมถึงดำเนินการระบายตะกอนตามเส้นท่อโดยรอบหมู่บ้านอีกด้วย

 งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน