กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบริการบ้านทุ่มประจำเดือนพฤษภาคม2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบริการบ้านทุ่มประจำเดือนพฤษภาคม2560

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยบริการบ้านทุ่มประจำเดือนพฤษภาคม2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่นได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการออกรับชำระเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ บริเวณตลาดชุมชนเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีงานจัดเก็บรายได้ 1, งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ และดำเนินการระบายตะกอนตามเส้นท่อดับเพลิงโดยรอบอีกด้วย ทั้งนี้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการให้บริการในครั้งนี้แต่อย่างใด

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน