กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จะทำการตัดประสานติดตั้งชุดประตูน้ำและประสานท่อใหม่ งานปรับปรุงเส้นท่อ HDPE  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. (ท่อส่งน้ำขึ้นเขาสำโรง) ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา

                 ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันอังคาร ที่ 23  พฤษภาคม  2560 ตั้งแต่เวลา  10.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

                 ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหล  ในบริเวณ ดังนี้            

                    -  ถนนสงขลา – นาทวี ทั้ง 2 ฝั่ง รวมซอยแยกทั้งหมด

 

     ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน และ ไม่ไหล  ในบริเวณ ดังนี้            

              -  ถนนทะเลหลวง รวมซอยแยกทั้งหมด

              -  ถนนชัยมงคล , ถนนปละท่า , ถนนสะเดา , ถนนไชยา , ถนนศรีสุดา ,  ถนนแหลมทราย , ถนนแหลมสนอ่อน ,ถนนชลเจริญ , ถนนไทรงาม , ถนนแหล่งพระราม  และ ถนนราชดำเนินนอก  รวมซอยแยกทั้งหมด

 

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน