กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จะดำเนินการตัดประสานท่อน้ำดิบของโรงสูบน้ำแรงต่ำ 2  ซึ่งส่งไปยังโรงกรองน้ำขนาด 4000 ลบ.ม./ชม.  ในวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม  2560 เวลา 09.00 น. -  16.00 น.  โดยทำการหยุดระบบผลิตของโรงกรองน้ำดังกล่าวชั่วคราว  ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่สูบส่งมาให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาได้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่  

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันในการสูบจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน และ ไม่ไหล  ในวันพุธ ที่ 17  พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 18.00 น. ในพื้นที่  ดังนี้

 

-          พื้นที่เทศบาลนครสงขลา ทั้งหมด

-          ถนนกาญจนวนิช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง สามแยกสำโรง รวมซอยแยกทั้งหมด

-          ถนนสงขลา-นาทวี ทั้งสองฝั่ง รวมซอยแยกทั้งหมด

 

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการปรับเพิ่มแรงดันในการสูบจ่ายน้ำตามปกติโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน