ประกาศน้ำไม่ไหล ไหลอ่อน วันที่ 3พ.ค.2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศน้ำไม่ไหล ไหลอ่อน วันที่ 3พ.ค.2560


ประกาศน้ำไม่ไหล ไหลอ่อน วันที่ 3พ.ค.2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง โดยบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) จะดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนประตูน้ำในกรณีฉุกเฉิน ในคืนที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00น. - 01.00น. 

     ในการนี้จะส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณของ ถ.ท่าบรรทุก ,ถ.แสงจันทร์,ถ.ราษฎร์บำรุง ๔, ซอยดวงดี ,โททานิค, ถ.ทิมทาราม -วัดโขดใต้ ,ถ.ธรรมศร, ถ.พจนกร ,ถ.คลองขุด ถ.ราชวิมล1,2 ,ม.ชวนชื่นและบริเวณข้างเคียง น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038-611116 ต่อ 0, 038-615221ต่อ 0, 038-615276 ต่อ0หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 087-5400445 และ UU Call Center 1141 กด 5555 และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน