กปภ.สาขาระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา

กปภ.สาขาระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา

กปภ.สาขาระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ วัดหัวถิน  ม.4 ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ อีกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมกันออกบูธเพื่อให้บริการด้านความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน  ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ได้ร่วมแจกน้ำดื่ม  ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการประหยัดน้ำ พร้อมทั้งแสดงจุดยืน "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน