กปภ.สาขาพิจิตร เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดราชช้างขวัญ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิจิตร เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดราชช้างขวัญ

กปภ.สาขาพิจิตร เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดราชช้างขวัญ

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดราชช้างขวัญ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา , วิธีการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และวิธีการชำระค่าน้ำผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน