กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้ากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้ากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้ากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสายัณห์ เอิบอิ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด เดินหน้ากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายน้ำเต็มพิกัด ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 5 ข้อ ของผู้ว่าการ กปภ. โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างตรงจุด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน และประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถาม (I Care Model) ณ บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผลตอบรับจากการเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน