กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2560

กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย โดย นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2560 ณ บริเวณชุมชนบ้านดงสุระ หมู่ 2 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ตรวจสอบมาตรน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน และตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา 

เลื่อนขึ้นข้างบน